qüvvətli

qüvvətli
sif.
1. Böyük fiziki qüvvəyə malik olan; çox güclü, çox sağlam. Qüvvətli qollar. Qüvvətli pəhləvan. Qüvvətli adam. Qüvvətli əzələ.
2. Böyük hərəkət qüvvəsinə malik olan. Qüvvətli motor. Qüvvətli maşın. Tikintidə çox qüvvətli mexanizmlər işləyir.
3. Çox güclü; yaxşı silahlanmış, möhkəm; böyük müdafiə və hücum imkanlarına malik. Qüvvətli donanma. Qüvvətli ordu. Qüvvətli aviasiya.
4. Böyük nüfuz və qüdrətə malik. Qüvvətli dövlət. Qüvvətli hökmdar.
5. məc. Əsaslı, inandırıcı, tutarlı, təsirli, çox mühüm. Qüvvətli dəlillər. Qüvvətli mühakimə.
6. Çox bacarıqlı, məharətli, istedadlı, öz işini yaxşı bilən. Qüvvətli yazıçı. Qüvvətli tələbə. – <Tələbəmə dedim:> Görünür, ədəbiyyatdan qüvvətlisən; bir mənə de görüm, o ki Hacı Qara deyirsən, o kimin əsəridir? Qant..
7. k. t. Tərkibində qidalı maddələr bol olan, güclü. Qüvvətli yemlər. – Bütün qış dövrü üçün mal-qaraya lazım olan miqdarda qaba, şirəli və qüvvətli yemlər ehtiyatı tədarük etmək lazımdır. «Zootexniya».

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • qüvvətləndirmək — f. Daha qüvvətli etmək, daha güclü etmək; gücləndirmək, qüvvətini, gücünü artırmaq. Ordunu qüvvətləndirmək. Radionun səsini qüvvətləndirmək. Tədqiqat işlərini qüvvətləndirmək. Müşahidələri qüvvətləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qüvvətlənmək — f. Qüvvəti, gücü artmaq; daha güclü, daha qüvvətli olmaq; güclənmək. Gecədən əsməyə başlayan yay küləyi yavaş yavaş qüvvətlənir. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qüvvətləndirilmək — məch. Daha qüvvətli edilmək, gücləndirilmək; qüvvəti, gücü artırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qüvvəli — bax qüvvətli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qüvvətlilik — is. Qüvvətli adamın, şeyin və s. nin hal və keyfiyyəti; güclülük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şiddətli — sif. Çox güclü, çox qüvvətli; dəhşətli. <Əsgər:> Mədəndə şiddətli bir yanğın vardı. M. Hüs.. <Qəhrəman:> İkinci gün şəhərdə olduqca şiddətli bir vuruşma gedirdi. H. N.. // Eyni mənada təbiət hadisələri haqqında. Göyün üzünü qar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qüdrətli — sif. Çox qüvvətli, çox güclü. Qüdrətli əllər. Qüdrətli ordu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoluqüvvətli — sif. Güclü, qüvvətli, sağlam. Bu az zamanda neçə neçə gözəl oğlanlar, qoluqüvvətli, ürək təpərli öz müsəlman qardaşlarının əlində badi fənaya gedib. . . N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəsrətli — sif. Çox, çoxlu, bollu; saysızhesabsız: Qüvvətlidir Şərq əhli, həm kəsrətli; Saqın, qardaş, davran çox ehtiyatlı. A. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqavimətli — sif. Qüvvəyə, hücuma, təzyiqə qarşı duran, möhkəm müqavimət göstərən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”